Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa

Läs eller ladda ner vår publikation Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa. Den innehåller kunskaper om lantbrukares utmaningar och deras konsekvenser i form av stress och risk för psykisk ohälsa, samt möjligheterna att hantera dessa utmaningar själv eller genom olika former av stöd.

Om publikationen

Lantbruket sysselsätter mer än en tredjedel av världens befolkning och bedrivs i olika former och med varierande omfattning och teknisk nivå i olika delar av världen. Arbetsintensiva småjordbruk är vanligare i utvecklingsländer medan det ofta är större och mer tekniskt utvecklade lantbruk i USA, Kanada, Australien och delar av Europa, där merparten av studierna som ingår i denna kunskapssammanställning kommer ifrån.

Denna kunskapssammanställning syftar till att ge en översikt över forskning av relevans för lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa. Den innehåller kunskaper om lantbrukarens utmaningar och deras konsekvenser i form av stress och risk för psykisk ohälsa, samt möjligheterna att hantera dessa utmaningar själv eller genom olika former av stöd. Viktiga aspekter inkluderar även yrkets friskfaktorer och möjligheterna att utveckla dessa som bidrag till
en god arbetsmiljö.

Frågorna som besvarats i denna kunskapssammanställning är:

  • Vilka arbetsmiljörisker och friskfaktorer finns i lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och vilka konsekvenser får detta för deras psykiska hälsa?
  • Hur kan lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa främjas (av samhället, branschen/kollegor/familj och eget agerande)?

Författare

Författarna till kunskapssammanställningen är Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, Carita Håkansson, docent i hälsovetenskap vid Lunds universitet och Karin Hakelius, agronomie doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2022:8