Distansarbete – översikt av internationella forskningen om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin

En översikt av den internationella forskningen om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin med särskilt beaktande av kvinnors och mäns villkor.

Sammanfattning

Under covid-19-pandemins första våg, tidigt våren 2020, valde de flesta länder, inklusive Sverige, att rekommendera eller kräva att de anställda som kunde skulle arbeta på distans från bostaden för att minska smittspridningen på arbetsplatser och under resor till och från dessa arbetsplatser. Att arbeta på distans skiljer sig i många avseenden från att arbeta i arbetsgivarens lokaler.

Det övergripande syftet med denna översikt, som består av tre delar, har varit att sammanställa och öka den forskningsbaserade kunskapen om distansarbete i hemmet.

Översikten omfattar forskningslitteratur inom tre områden:

  • arbetsmiljö och hälsa
  • balans mellan arbetsliv och privatliv
  • produktivitet.

I analyserna har vi därtill särskilt fokuserat på likheter och skillnader i mäns och kvinnors villkor vid lönearbete i hemmet. Ytterligare syften har varit att undersöka och dra slutsatser om distansarbete i hemmet under tiden före respektive under pandemin.

Kunskapssammanställningen är författad av

Författarna till kunskapssammanställningen är Gunnar Aronsson, professor emeritus i arbetsorganisation och hälsa, Stockholms universitet och Ulf Lundberg, professor emeritus biologisk psykologi, Stockholms universitet

Beteckning

Kunskapssammanställning 2022:2

Relaterad information

Övrigt