Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv

Om publikationen

Kunskapssammanställningens syfte är att identifiera vetenskapliga artiklar som belyser samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek samt mellan arbetsmiljöarbete och arbetsorganisation inom näringslivet.

Detta undersöks genom följande två frågeställningar:

  • Hur beskrivs arbetsmiljöarbete i relation till företagsstorlek? Vilka eventuella skillnader mellan små, medelstora och stora företag identifieras?
  • Hur beskrivs arbetsmiljöarbetet i relation till arbetsorganisation? Skapar sättet att organisera arbetet olika förutsättningar för företagets arbetsmiljöarbete?

Författare

Maria Johansson, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Anna Berg Jansson, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Leif Berglund, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Lena Abrahamsson, professor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Saila Piippola, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Beteckning

Kunskapssammanställning 2023:10

Övrigt