Deltagare till fokusgrupper

Vi söker deltagare till fokusgrupper i arbetet med en kunskapssammanställning om arbetsrelaterad stress och ohälsa på grund av etnisk tillhörighet och religion. Arbetet genomförs på uppdrag av regeringen.

Studierna genomförs av Myndigheten för arbetsmiljökunskap i samarbete med Lunds universitet för att undersöka ”minoritetsstress” i arbetslivet. Målet är att förstå hur vissa grupper drabbas av stress på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion, och hur detta påverkar deras hälsa.

Vi letar efter deltagare som är över 18 år och har erfarenhet av att arbeta med eller uppmärksammat minoritetsstress på sin arbetsplats. Deltagarna ska delta i fokusgrupper under hösten 2023.

För att delta, samtycker du till att delta genom att boka en tid via Doodle-länken, som du hittar längre ner på sidan, för den relevanta fokusgruppen.

Läs mer om arbetet med kunskapssammanställningen:
Vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress och arbetsmiljörelaterad ohälsa

Olika grupper och arbetsplatser

Vi vill nå ut till olika grupper och arbetsplatser för att få en bredd av erfarenheter och perspektiv. Därför söker vi deltagare som tillhör följande kategorier och som är intresserade av att delta i någon av fokusgrupperna. Ange både namn och din e-postadress när du bokar in dig på Doodle, så vi kan nå dig.

 1. FOKUSGRUPP 1 – Representanter för arbetsgivarorganisationer.
  Anmäl dig till fokusgruppen.
 2. FOKUSGRUPP 2 – Representanter för fackförbund, fackligt aktiva eller ombudspersoner från olika arbetsmarknadssektorer och förbund.
  Anmäl dig till fokusgruppen.
 3. FOKUSGRUPP 3 – Representanter för civilsamhällesorganisationer som har anknytning till uppdragets inriktning.
  Anmäl dig till fokusgruppen.
 4. FOKUSGRUPP 4 – Representanter för organisationer och företag som arbetar konsultativt med insatser och interventioner för att förebygga diskriminering eller minska utsatthet och stress på grund av etnisk tillhörighet och/eller religion.
  Anmäl dig till fokusgruppen.

Hur arbetar fokusgrupperna?

Fokusgrupperna genomförs som intervjuer, där en samtalsledare och en grupp människor samlas och diskuterar ett gemensamt ämne. Samtalen tar max 2 timmar och genomförs digitalt (Zoomlänk nedan) under augusti och september 2023.

Ljudupptagningar görs vid samtalen för korrekt sammanställning och bearbetning av resultatet. Deltagarnas identitet hålls anonym.

Länk till Zoom (program för digitala möten)

Zoom-länk för deltagande:
https://lu-se.zoom.us/j/61455185415?pwd=S3ZhSTVwS3Jrc0M5WjJiSEFMcFk5Zz09

Klicka på länken eller kopiera länken och klistra in i din webbläsare och tryck ”enter”, så kommer du till zoom-rummet.

Obs! Spara Zoom-länk för att kunna komma ut på zoom-mötet.

Frågor

Om du har ytterligare frågor om Zoom
Sima Nurali Wolgast, sima.wolgast@psy.lu.se eller 070-980 86 50.

För mer information och frågor kring anmälan och intresse att delta
Sima Nurali Wolgast, sima.wolgast@psy.lu.se.

För generella frågor om projektet eller regeringsuppdraget
Processledare Sanny Shamoun, sanny.shamoun@mynak.se.