Hur förändrades arbetsmiljön för personal som arbetade på sin ordinarie arbetsplats under pandemin?

Just nu genomför vi en studie där vi tittar på vilka förändringar i arbetsmiljön som uppstod för personal inom kommunal omsorg, dagligvaruhandel och transportsektorn under coronapandemin. Vi tittar även på hur dessa förändringar upplevdes av personalen och kort- och långsiktiga konsekvenser av dessa förändringar i arbetsmiljön.

format_quote

Under coronapandemin har relativt stor uppmärksamhet ägnats åt förutsättningar för arbete hemifrån. Mindre fokus har varit på de arbetstagargrupper som inte haft möjlighet att jobba hemifrån och därmed varit tvungna att stanna kvar på sina ordinarie arbetsplatser. Coronapandemin kan ha haft betydande inverkan och förändring på arbetsmiljön för även dessa arbetstagare.

Helene Johansson, processledande analytiker hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

I regeringsbrevet för 2022 tilldelades vi extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Som en del i detta uppdrag har vi beslutat att genomföra en studie med fokus på de yrkesgrupper som inte har haft möjlighet att jobba hemifrån. Regeringsuppdraget ska redovisas den 15 mars 2023.

Läs mer om projektet Förändringar i arbetsmiljö hos personal som befann sig på sina ordinarie arbetsplatser under pandemin