Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

4 träffar(sida 1 av 1)
  • Om oss

En process för att säkerställa kvalitén i våra projekt

Många projekt som vi genomför resulterar i en kunskapssammanställning. För att få en gemensam och tydlig bild av hur arbetet med en kunskapssammanställning går till har medarbetare på myndigheten tillsammans kartlagt och tagit fram en process.

  • Nytt projekt

Vi gör en forskningsöversikt om polisens arbetsmiljö

Vi sammanställer kunskap om arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. Syftet är att se vilka faktorer som utgör risker i arbetsmiljön, samt vad som påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt.

Hur kan vi hantera risker som uppstår när medarbetare arbetar längre?

Regering betonar att arbetslivet ska bli mer åldersoberoende. Andelen äldre medarbetare på våra arbetsplatser ökar och ålderspensionen håller på att senareläggas. Samtidigt vet vi att förändring av kognitiv och fysisk förmåga och ålderism, negativa attityder till äldre medarbetare, är faktorer som bland annat påverkar arbetslivet för den här gruppen.