Arbetet i gång med risk- och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården

I början av november 2022 inleddes arbetet med den kunskapssammanställning som siktar in sig på att samla arbetsmiljörelaterade risk- och friskfaktorer hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi ska undersöka hur den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samverkar, med ett särskilt fokus på grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa. Projektet är ett av fyra delprojekt inom ramen för uppdraget ”Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal” och bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi.

format_quote

I denna kunskapssammanställning fokuserar vi på vad forskningen säger om orsakerna till arbetsmiljörelaterad hälsa och ohälsa för hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi undersöker primärt de grupper, arbetsförhållanden och arbetsmiljöer som forskningen visar har stort behov av förbättringar, säger Thomas Nessen, processledare och analytiker Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen består av Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin, Jens Wahlström, docent i hållbar hälsa vid Umeå universitet, Agneta Lindegård, docent i folkhälsovetenskap Institutet för stressmedicin ISM, och Inger Arvidsson, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Stöd i arbetsmiljöarbetet för chefer

Tanken är att resultatet av kunskapssammanställningen ska utgöra ett stöd för arbetsgivare, chefer och skyddsombud att utveckla ett främjande arbetsmiljöarbete inom hälsa och sjukvård.

Projektet är ett av fyra delprojekt inom ramen för uppdraget ”Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal” och bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska lämna slutresultatet till regeringen 1 december 2023.

Här kan du läsa om alla delprojekt under Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal