För första gången är det möjligt att jämföra resultaten från ESENER 2019 och ESENER 2014 i visualieringsverktyget från EU-OSHA

Under den tredje företagsundersökningen om nya och framväxande risker (ESENER) fick 45 420 företag och organisationer inom alla verksamhetssektorer med minst fem anställda i 33 europeiska länder frågan om hur arbetsmiljöfrågor och hälsa hanteras hos dem. Särskilt fokus låg på psykosociala risker, det vill säga arbetsrelaterad stress, våld och trakasserier.

Enligt undersökningen är den största riskfaktorn i de 27 EU-länderna repetitiva hand- eller armrörelser (rapporteras av 65 procent av företagen). Andra risker för belastningsbesvär inbegriper långvarigt sittande (61 procent) – som ofta anses vara en ny eller framväxande risk.

Frågeformuläret har i stort sett varit detsamma som vid ESENER2014, vilket möjliggör jämförelser över tid. Frågor som lagts till i 2019 års upplaga handlar om digitalisering och arbetsmiljö, utnämning av arbetsmiljöombud och kvaliteten på externa förebyggande tjänster.

Undersökningen har strävat efter att identifiera hinder för en god och säker arbetsmiljö och drivkrafter för hur man skapar den. Målet är att öka förståelsen för vilket stöd företagen behöver för att skapa ett hållbart arbetsliv.

ESENER2019 visuliseringsverktyg

Du hittar visualiseringsverktyget via länken https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/sv/survey/overview/2019.