Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

6 träffar(sida 1 av 1)
Sveriges riksdag
  • Regeringsuppdrag

Vårt arbete för att uppnå målen i arbetsmiljöstrategin

Den första mars redovisade vi avslutade och pågående insatser för att uppnå målen i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Totalt har vi genomfört och genomför över 30 projekt som knyter an till strategin.

Hot och våld på arbetsplatser är en prioriterad fråga

Den 11 mars träffades representanter från arbetsmarknadens parter, arbetsmarknadsdepartementet och myndigheter inom arbetsmiljöområdet för att diskutera pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetsmiljöstrategin. Mötet leddes av statssekreterare Mattias Landgren och fokus på mötet var hot och våld på arbetsplatser.

Ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025

Arbetsmiljön på varje arbetsplats har stor betydelse för människors levnadsvillkor och är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad. Att jobba är någonting positivt och ger gemenskap, mening och makten att forma sitt eget liv. Men det finns också utmaningar i arbetslivet som kan leda till ohälsa, olycksfall och i värsta fall död.