Filter

8 träffar(sida 1 av 1)
UUA - Universellt utformade arbetsplatser

UUA – Universellt utformade arbetsplatser

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Akademikerförbundet SSR driver socialfondsprojektet UUA.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet – arbetsmiljöutskottet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet inom arbetslivsområdet i ministerrådet.

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH är ett nordiskt forskningsnätverk som syftar till att stärka det nordiska och internationella samarbetet inom arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Nätverket arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskningskunskap. NOROSH har sitt sekretariatet i Helsingfors, Finland.

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. Tretton arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.

Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU-Osha – Europeiska Arbetsmiljöbyrån

EU-Osha, EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor, arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.