NIVA – Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

NIVA – Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

NIVA är en av Nordiska Ministerrådets tolv institutioner. NIVA erbjuder avancerad, akademisk utbildning inom arbetsmiljöområdet i de nordiska länderna.

Vår roll i NIVA

Vi är en av fler representanter från både internationella och nationella institut för arbetshälsa, bedömning, forskning och informationsspridning. Vi är medlem i styrelsen, ansvarig för utnämning av svenska representanter och har en plats i Advisory Board.