UUA - Universellt utformade arbetsplatser

UUA – Universellt utformade arbetsplatser

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Akademikerförbundet SSR driver socialfondsprojektet UUA.

Vår roll i UUA

Ett viktigt uppdrag vi har är att följa och främja kunskapsuppbyggnaden om arbetsmiljöfrågor på nationell nivå. Därför är det viktigt för oss att finnas representerade i och kunna ha en samlande funktion i nationella samarbeten och nätverk.