FALF - Forum för arbetslivsforskning

FALF – Forum för arbetslivsforskning

Forum för arbetslivsforskning är en mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige och är en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige.

Vår roll i FALF

Ett viktigt uppdrag vi har är att följa och främja kunskapsuppbyggnaden om arbetsmiljöfrågor på nationell nivå. Därför är det viktigt för oss att finns representerade i och kunna ha en samlande funktion i nationella samarbeten och nätverk.