2 träffar(sida 1 av 1)
Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet – arbetsmiljöutskottet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet inom arbetslivsområdet i ministerrådet.