Prevent

Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt som Prevent gör är framtaget av arbetsgivare och fackförbund tillsammans.

Stöd i arbetsmiljöarbetet

 • utbildningar och seminarier
 • böcker inom arbetsmiljöområdet
 • checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön
 • verktyg och metoder för arbetsmiljöarbetet
 • webbutbildningar
 • Arbetsliv en kostnadsfri pappers- och webbtidning
 • Jobbfika – en podd om hur vi har det på jobbet
 • Jobbsnackisar – filmer som startar samtalet om arbetsmiljö

Samverkan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap samverkar med Prevent för att den kunskap respektive organisation har om arbetsmiljö ska nå ut bredare. Det görs bland annat genom:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Hänvisning till utbud och arrangemang
 • Gemensamma aktiviteter inom ramen för EU OSHA