3 träffar(sida 1 av 1)
Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU-Osha – Europeiska Arbetsmiljöbyrån

EU-Osha, EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor, arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH är ett nordiskt forskningsnätverk som syftar till att stärka det nordiska och internationella samarbetet inom arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Nätverket arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskningskunskap. NOROSH har sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. 13 arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.