Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU-Osha – Europeiska Arbetsmiljöbyrån

EU-Osha, EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor, arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

Vår roll i EU-Osha

Vårt internationella arbetsmiljöarbete stärks ytterligare i och med att vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt, Focal Point, för EU-Osha. I rollen som kontaktpunkt samverkar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i Sverige, i syfte att bidra till genomförandet och implementeringen av EU-Oshas arbete. Under åren 2020-2022 arbetade vi bland annat med kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som drivs av EU-Osha. 2023-2025 går vi in i den nya kampanjperioden ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”.