Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

AFoU – Arbetsplatsnära forskning och utveckling

Här hittar du information om hur vi samarbetar med Arbetsplatsnära forskning och utveckling för hållbart arbetsliv.

AFoU är ett öppet nätverk som vill inspirera och stärka forskning för praktisk nytta samt bygga kunskap för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. Här möts forskare, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra intressenter för att lyfta aktuella trender i arbetslivet, dela erfarenheter och bygga broar för framtida utveckling.

Vår roll i AFoU

Ett viktigt uppdrag vi har är att följa och främja kunskapsuppbyggnaden om arbetsmiljöfrågor på nationell nivå. Därför är det viktigt för oss att finns representerade i och kunna ha en samlande funktion i nationella samarbeten och nätverk.