Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet – arbetsmiljöutskottet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet inom arbetslivsområdet i ministerrådet.

Vår roll i Nordiska ministerrådet

Vi är en av tre representanter från Sverige: Arbetsmarknadsdepartementet (regering), Arbetsmiljöverket (tillsyn) och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (forskning).