PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. Tretton arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.

Vår roll i PEROSH

Vi är sedan 2019 PEROSH-partner vilket innebär att vi finns representerade i styrgruppen, i vetenskapliga rådet och i forskningsprojektgruppen.