PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. 13 arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.

Vår roll i PEROSH

Vi är sedan 2021 medlem i PEROSH vilket innebär att vi finns representerade i styrelsen och i den vetenskapliga styrgruppen.