Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

I ett regeringsuppdrag ska vi kartlägga och analysera Coronapandemins kort- och långsiktiga konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige.

Bakgrund

I regeringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av Coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige.

Syfte

Arbetet ska beakta både långsiktiga och kortsiktiga aspekter och även belysa arbetsmiljön för arbetstagargrupper som påverkats särskilt under pandemin, exempelvis personal inom vård och omsorg och personer som arbetat hemifrån. Arbetet ska i den mån det är möjligt inkludera internationella jämförelser.

Mål

Inom ramen för uppdraget ska vi genomföra flera parallella studier där ett större antal forskare arbetar med olika inriktningar som besvarar skilda delar av regeringsuppdraget.

Ämnen för de olika studierna:

  • Chefers arbetssituation under Coronapandemin
  • Lärares arbetssituation under Coronapandemin
  • Förändringar hos personal som befann sig på sina arbetsplatser under pandemin
  • Svenska data om arbetsmiljö och hälsa 2012-2022 (SLOSH)
  • Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården
  • Internationella jämförelser

Tidsplan

17%
  • play_arrowUppstart: 15 mars 2022
  • flagRedovisning av regeringsuppdrag: 15 mars 2023