Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

I ett regeringsuppdrag ska vi kartlägga och analysera coronapandemins kort- och långsiktiga konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige.

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. För att genomföra regeringsuppdraget har vi organiserat arbetet i sex olika delprojekt med olika inriktningar och med parallella studier där flertal forskare arbetar med att besvara olika frågeställningar.

Syfte

Arbetet ska beakta både långsiktiga och kortsiktiga aspekter och även belysa arbetsmiljön för arbetstagargrupper som påverkats särskilt under pandemin, exempelvis personal inom vård och omsorg och personer som arbetat hemifrån. Arbetet ska i den mån det är möjligt inkludera internationella jämförelser.

Tidsplan

55%
  • play_arrowUppstart: 15 mars 2022
  • flagRedovisning av regeringsuppdrag: 15 mars 2023