Filter

20 träffar(sida 1 av 1)

Uppdatering av riktlinjer om hälsoundersökningar

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen” utarbetades och publicerades första gången 2015 och finns idag att ladda ner bland myndighetens publikationer. Ett arbete med att se över och uppdatera dessa riktlinjer har påbörjats. En ny version av publikationen publiceras under våren 2023.

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

Hot och våld i arbetslivet

Hot och våld förekommer i olika omfattning i olika branscher, sektorer och yrkesgrupper. Vi sammanställer befintlig kunskap om utsatthet för hot och våld från tredje part inom ett urval av offentliga verksamheter.

  • Pågår till 31 januari 2024