Arbetsmiljön för personal som arbetade på sina ordinarie arbetsplatser under coronapandemin – handel, transport, vård och omsorg

Vi genomför en studie i syfte att studera vilka förändringar i arbetsmiljön som uppstod under coronapandemin.

Bakgrund

I regeringsbrevet för 2022 tilldelades myndigheten extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Som en del i detta uppdrag har vi beslutat att genomföra en studie med fokus på de yrkesgrupper som inte har haft möjlighet att jobba hemifrån och därmed varit tvungna att stanna kvar på sina ordinarie arbetsplatser.

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att studera vilka förändringar i arbetsmiljön som uppstod för personal som arbetade på sin ordinarie arbetsplats under coronapandemin i Sverige, samt hur dessa förändringar upplevdes av personalen. Syftet är vidare att studera kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av dessa förändringar i arbetsmiljön.

Metod

Studien baseras på en kvantitativ undersökning som genomförs i form av webbenkät. Studien fokuserar på personal som arbetat på sin ordinarie arbetsplats under coronapandemin – inom handel, transport samt vård och omsorg.

Tidsplan

100%
Mar 22
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 15 mars 2022
  • flagSlutredovisning: 15 mars 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: