Arbetsmiljön i grundskolan under Coronapandemin

I detta delprojekt inom regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön kartlägger vi pandemins inverkan på arbetsmiljön för personal inom grundskolan.

Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av Coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Myndigheten kommer att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under Coronapandemin. 

Lärare är en av de största arbetstagargrupperna i landet. Enligt Skolverkets statistik finns det sammanlagt närmare 200 000 lärare i fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt Komvux.  Samtidigt som lärare är en stor arbetstagargrupp har lärares arbete i hög grad påverkats av pandemin. Det finns flera rapporter som visar på att pandemin på flera sätt medfört förändrade förutsättningar för arbetet och arbetsmiljön i skolan. 

Syfte 

Det övergripande syftet med uppdraget är att kartlägga och analysera Coronapandemins konsekvenser för personal inom grundskolans arbetsmiljö genom en enkätstudie och intervjuer med lärare och rektorer. Resultaten kommer beskrivas i en rapport som publiceras i samband med redovisningen av regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan för arbetsmiljön den 15:e mars 2023. 

Tidsplan

17%
  • play_arrowStart: 1 maj 2022
  • flagSlutredovisning: 15 mars 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: