Chefers arbetsmiljö under Coronapandemin

I detta delprojekt inom regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön kartlägger vi pandemins inverkan på chefers arbetsmiljö.

Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av Coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Myndigheten kommer att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under Coronapandemin.

Till regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Syfte

Chefer är en specifik yrkesgrupp som berör många branscher, detta projekt syftar till att utreda hur arbetssituationen för chefer var under Coronapandemin. Mer specifikt är syftet att undersöka chefskapets förändrade förutsättningar (inklusive möjligheter och svårigheter) vid distans- och hybrid arbete med avseende på bland annat arbetsmiljöansvar samt hur arbetsmiljön för cheferna påverkades av den nya organiseringen av arbetet. Vidare är det ett syfte att spåna eventuella långsiktiga effekter av förändringar under pandemin för chefskapet i framtiden.  

 

Tidsplan

17%
  • play_arrowStart: 1 maj 2022
  • flagSlutredovisning: 15 mars 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: