Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin

I detta delprojekt inom regeringsuppdraget coronapandemins påverkan på arbetsmiljön kartlägger vi pandemins inverkan på chefers arbetsmiljö.

Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Myndigheten kommer att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under coronapandemin.

Till regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Syfte

Syftet är att undersöka chefskapets förändrade förutsättningar (inklusive möjligheter och svårigheter) vid distans- och hybrid arbete med avseende på bland annat arbetsmiljöansvar samt hur arbetsmiljön för cheferna påverkades av den nya organiseringen av arbetet. Vidare är det ett syfte att spana efter eventuella långsiktiga effekter av förändringar under pandemin för chefskapet.

Resultat

Nu finns publikationen Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin att läsa eller ladda ner.

Tidsplan

100%
keyboard_arrow_down

Språkgranskning

2022-01-31
keyboard_arrow_down

Datainsamling

2022-08-02
keyboard_arrow_down

Analys av data

2022-09-10
keyboard_arrow_down

Leverans av manus

2022-11-16
keyboard_arrow_down

Intern och extern granskning

2022-11-21
keyboard_arrow_down

Formgivning

2022-12-31
keyboard_arrow_down

Redovisning till regeringen

2023-03-15
Maj 22
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
  • play_arrowStart: 1 maj 2022
  • keyboard_arrow_downDatainsamling: 2 augusti 2022
  • keyboard_arrow_downAnalys av data : 10 september 2022
  • keyboard_arrow_downIntern och extern granskning: 21 november 2022
  • keyboard_arrow_downLeverans av manus: 16 november 2022
  • keyboard_arrow_downSpråkgranskning: 31 januari 2022
  • keyboard_arrow_downFormgivning: 31 december 2022
  • keyboard_arrow_downRedovisning till regeringen: 15 mars 2023
  • flagAvslut: 30 juni 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: