Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin

I detta delprojekt inom regeringsuppdraget coronapandemins påverkan på arbetsmiljön kartlägger vi pandemins inverkan på chefers arbetsmiljö.

Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Myndigheten kommer att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under coronapandemin.

Till regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Syfte

Syftet är att undersöka chefskapets förändrade förutsättningar (inklusive möjligheter och svårigheter) vid distans- och hybrid arbete med avseende på bland annat arbetsmiljöansvar samt hur arbetsmiljön för cheferna påverkades av den nya organiseringen av arbetet. Vidare är det ett syfte att spana efter eventuella långsiktiga effekter av förändringar under pandemin för chefskapet.

 

Detta projekt är av typ:

Tidsplan

93%
  • play_arrowStart: 1 maj 2022
  • keybo ard_arrow_downDatainsamling: 2 augusti 2022
  • keybo ard_arrow_downAnalys av data : 10 september 2022
  • keybo ard_arrow_downIntern och extern granskning: 21 november 2022
  • keybo ard_arrow_downLeverans av manus: 16 november 2022
  • keybo ard_arrow_downSpråkgranskning: 31 januari 2022
  • keybo ard_arrow_downFormgivning: 31 december 2022
  • keybo ard_arrow_downRedovisning till regeringen: 15 mars 2023
  • flagAvslut: 30 juni 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: