Hjärnvänliga arbetsmiljöer kan motverka utbrändhet

I ett nytt projekt sammanställer Myndigheten för arbetsmiljökunskap relevant forskning inom kognitiv ergonomi. Syftet med kunskapssammanställningen är att öka kännedomen om vilka faktorer som förknippas med god kognitiv ergonomi – inom olika typer av arbeten och skilda arbetsuppgifter. Ett mål är också att beskriva utfallet av olika arbetsplatsåtgärder. Resultatet kan bidra till att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och förbättra den kognitiva ergonomin på arbetsplatser.

Kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsplatser och arbetsuppgifter mer hjärnvänliga. Den fokuserar på samspelet mellan arbetsuppgifternas krav på hjärnans kognitiva funktioner och våra kognitiva förmågor samt hur tekniken och arbetsmiljön kan påverka detta.

Målet är att skapa arbetsförhållanden som gör det lättare för oss att tänka, analysera, hålla fokus, lära oss saker och att fatta beslut. Detta kan öka vår prestation, säkerhet och välbefinnande på jobbet och minska risken för bland annat utbrändhet.

Marta Sousa-Ribeiro Larsson är processledare för arbetet och förklarar att god kognitiv ergonomi är viktig i dagens arbetsliv med alltmer komplexa uppgifter och ökad stressbelastning.

format_quote

Det handlar om att anpassa arbetsuppgifter och teknik till individens kognitiva resurser för att skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö. På så sätt minskar vi överbelastningen på hjärnans kognitiva funktioner, förbättrar arbetsförmågan, främjar välbefinnande och förebygger ohälsa samt arbetsplatsolyckor.

Marta Sousa-Ribeiro Larsson

Marta ser hur den samlade kunskapen kan bli en praktisk resurs för alla som är engagerade i arbetsmiljöarbete. Den kan också komma att spela en betydande roll i framtida forskning genom att hjälpa till att identifiera kunskapsluckor och behov, inte bara i Sverige utan även inom en nordisk kontext.

Resultatet presenteras i en kunskapssammanställning runt årsskiftet 2024–2025.

Forskarna som anlitats för uppdraget är:
Cecilia Berlin, PhD, docent, Chalmers Tekniska Högskola,
Gisela Bäcklander, PhD, forskare, Karolinska Institutet,
Peter Thorvald, PhD, Bitr. professor, Högskolan i Skövde,
Pernilla Ulfvengren, PhD, Universitetslektor, KTH

Läs mer om projektet Kognitiv ergonomi