Plattformsarbetets snabba framväxt utmanar traditionell kunskap – fokus i ny sammanställning

Plattformsarbete är en snabbt växande sektor vilket ökar behovet av att förstå och hantera arbetsmiljöriskerna inom området. I ett nytt internationellt samarbete sammanställer vi nu kunskap kopplat till plattformsarbete för att kartlägga specifika arbetsmiljörisker och hälsofrämjande faktorer.

Plattformsarbete skiljer sig från traditionellt arbete genom dess organisatoriska struktur, där algoritmstyrd jobbtilldelning, ständig uppkoppling och en tredelad relation mellan plattform, kund och arbetare utgör helt nya utmaningar. Tillsammans med en forskargrupp från Universitet i Valencia sammanställer vi därför kunskap inom området för att bättre förstå och hantera dessa utmaningar.

Robert Ljung är processledande analytiker på myndigheten och leder arbetet. Han betonar att den snabba tillväxten av arbetare inom plattformsarbete ökar betydelsen av projektet.

format_quote

Det här är en sektor som på kort tid växt snabbt och som bara fortsätter att växa. En kartläggning är nödvändig för att skapa en grund för bättre förståelse för framtida åtgärder kopplat till arbetsmiljö inom plattformsarbete.

Robert Ljung

Robert påpekar också att den samlade kunskapen kan komma att spela en betydande roll i framtida forskning genom att hjälpa till att identifiera kunskapsluckor och behov.

För att sammanställa kunskapen har vi anlitat experten Adrian Todoli Signes från Universitet i Valencia som leder forskargruppen. Adrian är professor i arbetsrätt och har omfattande erfarenhet inom området och har bland annat publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter och en bok om plattformsekonomin med titeln ”Arbete i delningsekonomins era”.

Resultatet kommer att presenteras i en kunskapssammanställning runt årsskiftet 2024-2025.

Läs mer om projektet Förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete