Deltagare till forskningsprojekt inom personförflyttningar sökes

I februari 2023 startar ett nytt delprojekt inom den pågående forskningsstudien (Patient and Workers Safety Study, PAWSS) om säkrare personförflyttningar vid Region Östergötland. Just nu söker man enheter inom vård och omsorg som vill delta i studien.

Genom att delta i studien får du möjlighet att öka kunskapen om personförflyttningar och stärka arbetsmiljön på den enhet där du arbetar. I forskningsprojektet får enheten ta del av den senaste utbildningen inom området och ni får stöd att införa den nya forskningsbaserade guiden som Myndigheten för arbetsmiljökunskap släpper under december. Forskningsprojektet innebär en möjlighet att stärka arbetsmiljön, öka lärandet i verksamheten och ligga i framkant när det gäller kunskapen om personförflyttningar.

Film om studiens syfte, upplägg och innehåll

Region Östergötland har tagit fram en film som kortfattat beskriver vad deltagandet i studien innebär.

Är din arbetsplats intresserad av att delta i studien?

Diskutera med chefer, medarbetare och eventuellt skyddsombud eller arbetsmiljöombud på din arbetsplats om det finns intresse att delta i studien för att förbättra arbetsmiljön med fokus på säkra personförflyttningar. Ta gärna kontakt och anmäl ert intresse nedan om ni vill veta mer.

Läs mer och anmäl din enhet till att delta i forskningsstudie om personförflyttningar.

Studien utförs av en forskargrupp vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping. I forskargruppen ingår också personer från Linköpings universitet och Region Örebro län.

Mer om personförflyttningar