Innehållsförteckning

Generellt

Innehållsförteckningen ska:

  • ha rubriken ”Innehåll”.
  • finnas i alla våra publikationer.
  • inte ingå i innehållsförteckningen.

Antal nivåer

  • Max tre rubriknivåer.
  • Minst två rubriknivåer (förutsatt att det finns).

Placering

Innehållsförteckningen ska placeras efter rubrikerna förord, sammanfattning och english summary (i de publikationer där de rubrikerna förekommer).

Teckensnitt

Alla nivåer har:

  • Typsnitt: Roboto
  • Färg: #000000 (svart)

Förteckning

Nivå Storlek Vikt Radavstånd
1 10 pkt 500 (medium) 13 pkt
2 10 pkt 400 (normal) 13 pkt
3 9 pkt 400 (normal) 12 pkt