Inlaga

Här under beskrivs formgivningen av allt kopplat till insidan av publikationen.

Marginaler

  • Överkant: 27 mm
  • Underkant: 27 mm
  • Inre: 40 mm
  • Yttre: 40 mm