Publikationer

För att säkerställa en konsekvent visuell identitet för myndighetens publikationer har vi tagit fram dessa riktlinjer.

Frågor

Du kan skicka dina frågor gällande stilen på våra publikationer till vår funktion för kommunikation och samverkan, kommunikation@mynak.se.