Tabeller, diagram och figurer

Storlek och placering

  • Alla tabeller, diagram och figurer kan vara bredare än texten i dokumentet men inte närmare kanten på sidan än 20 mm.
  • Källor ska alltid placeras under tabeller, diagram eller figurer (även under titeln i diagram och figurer).

Tabeller:

  • ska ha titeln ovanför.

Diagram och figurer:

  • ska ha titeln nedanför.

Typsnitt

All text på vit bakgrund har Svart färg (CMYK: 0/0/0/100). Om bakgrunden har en annan färg bör kontrasten bedömas enligt de krav som finns i tillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1). Ett gratis verktyg du kan använda för att kontrollera kontrasten är Contrast Checker.

Namn Storlek Vikt Typsnitt Radavstånd Avstånd efter
Titel 9 pkt 400 Roboto 12 pkt 3,5 mm
Rubrik i tabell 9 pkt 700 Roboto 12 pkt 0
Text i tabell 9 pkt 400 Roboto 12 pkt 0