Citat

Citat i löpande text (endast under 40 ord)

Ska:

  • Omges av citattecken (”).
  • Följas av referens till den som är citerad innanför parantes.

Ska inte:

  • Vara kursiv.

Exempel:

Lorem ipsum ”Jag tycker citat är väldigt bra.” (referens) dolor sit amet.

Blockcitat

Ska:

  • Ha indrag från vänster på 6 mm.
  • Följas av referens till den som är citerad innanför parantes.
  • Ha egen formatering enligt det som beskrivs under rubriken ”typsnitt” ovan.

Ska inte:

  • Omges av citattecken.
  • Vara kursiv.

Exempel:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Jag tycker citat är väldigt bra (referens).