Förkortningar

I vår kommunikation är tydlighet och tillgänglighet centrala principer, och därför använder vi inte förkortningar i våra texter.

Klarspråk handlar om att skriva så att mottagaren enkelt kan förstå innehållet utan risk för missförstånd. Förkortningar kan vara förvirrande eftersom de inte alltid är kända för alla läsare och ibland kan ha flera betydelser. Att skriva ut ord helt och hållet hjälper till att göra vår kommunikation mer inkluderande, vilket är särskilt viktigt i offentliga sammanhang där informationen ska vara tillgänglig för en bred publik. Genom att undvika förkortningar visar vi respekt för läsarens behov och bidrar till en mer öppen och förståelig dialog.