Titel och texter på omslaget

På omslaget ska titel som ligger på vit bakgrund ha Svart färg (CMYK: 0/0/0/100). Om bakgrunden har en annan färg bör kontrasten bedömas enligt de krav som finns i tillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1). Om kontrasten blir för låg med Svart så kan även Vit färg användas (CMYK: 0/0/0/0). Ett gratis verktyg du kan använda för att kontrollera kontrasten är Contrast Checker.

Du kan läsa mer om storlek och typsnitt för titeln på omslaget på webbsidan om rubriker.