Tryck

  • Underlag: Tryckfärdig PDF
  • Format: A4
  • Papper inlaga: Matt, t ex G-print eller liknande (0-64 sidor 130g | 64+ sidor 100g)
  • Papper omslag: Matt 250g, t ex G-print eller liknande
  • Tryck inlaga: 4+4
  • Tryck omslag: 4+4
  • Bokbinderi: Limbindning