Rubriker

Hur formateringen av rubriker i våra publikationer ska vara.

Alla rubriker på vit bakgrund har Svart färg (CMYK: 0/0/0/100). Om bakgrunden har en annan färg bör kontrasten bedömas enligt de krav som finns i tillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1). Ett gratis verktyg du kan använda för att kontrollera kontrasten är Contrast Checker.

Namn Storlek Vikt Typsnitt Radavstånd Avstånd före Avstånd efter
Rubrik 1 24 pkt 700 Roboto Slab 27 pkt 0 15 mm
Rubrik 2 16 pkt 400 Roboto Slab 19,2 pkt 10 mm 2,5 mm
Rubrik 3 14 pkt 400 Roboto 16,8 pkt 5 mm 1 mm
Rubrik 4 12 pkt 400 Roboto 14,4 pkt 5 mm 1 mm
Rubrik 5 12 pkt 400 Roboto Italic 14,4 pkt 5 mm 1 mm

Riktlinjer för rubriker

Du hittar riktlinjer för hur rubriker ska skrivas på webbsidan Rubriker.