Rubriker

Hur formateringen av rubriker i våra publikationer ska vara.

Alla rubriker på vit bakgrund har Svart färg (CMYK: 0/0/0/100). Om bakgrunden har en annan färg bör kontrasten bedömas enligt de krav som finns i tillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1). Ett gratis verktyg du kan använda för att kontrollera kontrasten är Contrast Checker.

Namn Storlek Vikt Typsnitt Radavstånd Avstånd före Avstånd efter
Titel omslag 36 pkt 400 Roboto Slab 38 pkt 0 0 mm
Rubrik 1 24 pkt 700 Roboto Slab 27 pkt 0 15 mm
Rubrik 2 16 pkt 400 Roboto Slab 19,2 pkt 10 mm 2,5 mm
Rubrik 3 14 pkt 400 Roboto 16,8 pkt 5 mm 1 mm
Rubrik 4 12 pkt 400 Roboto 14,4 pkt 5 mm 1 mm
Rubrik 5 12 pkt 400 Roboto Italic 14,4 pkt 5 mm 1 mm

Riktlinjer för rubriker

Du hittar riktlinjer för hur rubriker ska skrivas på webbsidan Rubriker.