Bilder

Hur bilder ska namn- och formges.

Filnamn

De flesta bilder vi tar eller köper in måste döpas om för att namnet ska återspegla bildens innehåll. När du sätter filnamn på bilder ska följande beaktas:

  • Använd beskrivande ord i filnamnet (exempelvis ”lakare_med_patient” eller ”lastbil_i_hog_fart”).
  • Ersätt å och ä med a.
  • Ersätt ö med o.
  • Om filnamnet innehåller flera ord ska blanksteg ersättas med understreck (_).