Tystnadskultur på arbetsplatsen

I detta projekt sammanställer vi kunskap om tystnadskultur i det svenska arbetslivet.

Bakgrund

De svenska forskningsstudierna inom fältet tystnadskultur är få till antalet och begränsade, det finns därför ett stort behov av att öka förståelsen och bredda fältet med hjälp av internationella studier och förnyade kartläggningar. Projektet är egeninitierat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att sammanställa kunskap om tystnadskultur i det svenska arbetslivet. Genom att sammanfatta befintlig forskning om olika sektorer inom ramen för internationell forskning siktar projektet på att också identifiera kunskapsluckor. Resultaten förväntas öka medvetenheten och förbättra arbetsmiljön genom att adressera ohälsosam tystnadskultur på svenska arbetsplatser.

Projektets olika delar och leveranser

Del 1 – Litteratursammanställning

  • Beskriva befintlig forskning och nuvarande kunskapsläge i syfte att definiera begreppet Tystnadskultur, samt att identifiera kunskapsluckor.
  • Sammanställningen använder delvis kunskaper från tidigare internationella jämförelser.

Del 2 – Kartläggning

  • Enkätundersökning – Kartläggning av tystnadskultur i svenskt arbetsliv.
  • Definition och avgränsningar av tystnadskultur (från del 1) används i kartläggningen.

Del 3 – Jämförelse av tystnadskultur

  • Tystnadskultur i svenskt arbetsliv (från del 2) jämförs med andra likvärdiga länder.
  • Sverige läggs till som det 34:e landet i en internationell studie om anställdas tystnadskultur.

Tidsplan

72%
Jun 23
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 juni 2023
  • flagAvslut: 31 december 2024