Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv 2023–2025

EU-Osha:s kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv syftar till att få ut information om arbetsmiljöfrågor i medlemsstaterna genom olika aktiviteter. Kampanjerna löper över tre år och i oktober 2023 inleddes kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Webbinarium inom kampanjen

Bakgrund

Digital teknik tillhandahåller grundläggande tjänster och lösningar för alla sektorer i ekonomin och samhället. Digital teknik förändrar inte bara hur vi arbetar, utan även var och när vi arbetar. Robotteknik och artificiell intelligens stöder och ersätter personal som arbetar i farliga miljöer. Stordata gör övervakningssystemen effektivare. Distansarbete ger anställda ökad autonomi och flexibilitet. Digitaliseringen har sina fördelar, men dess inverkan på arbetsmiljön håller fortfarande på att visa sig och är relativt dåligt kartlagd. Det är viktigt att undersöka de potentiella utmaningarna och riskerna och anpassa det regelverk som främjar och skyddar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Om en människocentrerad strategi används vid utformningen, genomförandet, hanteringen och användningen av digital teknik kan det värna arbetstagarnas säkerhet och företagens produktivitet.

Syfte och mål

Syftet med kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025, ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”, är att öka medvetenheten om arbetsmiljörelaterade utmaningar och risker i samband med digital teknik och behovet av att hantera dem på ett säkert och hälsosamt sätt som främjar en riskförebyggande kultur.

Målen är att

  • öka kunskapen om säker och produktiv användning av digital teknik inom alla branscher,
  • öka medvetenheten om arbetsmiljöutmaningarna i samband med den digitala omställningen,
  • informera om framväxande risker och möjligheter,
  • främja riskbedömning och säker hantering av digital teknik på arbetsplatsen,
  • uppmuntra till utbyte av information och god praxis bland relevanta intressenter.

Tre olika temaområden

Under den treårig kampanjen fokuserar vi på ett tema per år.

  • 2023: Digitala arbetssätt
  • 2024: Chefens roll i det digitala arbetslivet
  • 2025: Teknikens påverkan på arbetsmiljön

Vår roll som nationell kontaktpunkt

I rollen som kontaktpunkt samverkar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i Sverige, i syfte att bidra till genomförandet och implementeringen av EU-Oshas arbete. Som nationellt kontaktpunkt är det också vår uppgift att samordna kampanjerna För ett hälsosamt arbetsliv på nationell nivå.

Läs mer om kampanjen

På EU-Oshas kampanjsida kommer du bland annat kunna ta del av kampanjmaterial och se vilka aktiviteter som är på gång. Du kommer också kunna läsa mer om digitalisering och vilka möjligheter och risker som finns inom området.

Till kampanjsidan som hr-ansvarig.

Typ

Tidsplan

21%
Sep 23
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 september 2023
  • flagAvslut: 31 december 2025