9 träffar(sida 1 av 1)

Konferens om EU:s gemensamma arbete mot rasism

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd, vilket bland annat innebär att ansvara för planering och genomförande av hundratals möten, seminarier och konferenser med medlemsstaterna. Inom ramen för ordförandeskapet arrangerades den 16–17 februari en konferens om EU:s arbete mot rasism.

  • Om oss

Vi ses på Forum jämställdhet

Till Forum Jämställdhet kommer ministrar, internationella talare, experter och praktiker för att dela med sig av kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. I år medverkar även vi med en monter och i ett panelsamtal.