Vi ses på Forum jämställdhet

Till Forum Jämställdhet kommer ministrar, internationella talare, experter och praktiker för att dela med sig av kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. I år medverkar även vi med en monter och i ett panelsamtal.

Forum Jämställdhet är en mässa för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. I år medverkar myndigheten med en monterplats samt att Karin Sjöberg Forssberg, processledare på myndigheten, deltar i ett seminarium med rubriken ”Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö”.

Du hittar oss i monter 12 A

Från myndigheten kommer Camilla Wengelin, Liv Nilsson och Karin Sjöberg Forssberg att delta och i vår bemannade monter kommer vi att presentera myndigheten, vårt uppdrag och några av våra projekt.

Seminarium ”Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö”

Karin Sjöberg Forssberg har forskat om förutsättningar för systematiskt arbetsmiljöarbete och konstaterar i sin avhandling Makt och möjlighet att förändra? (2021) att en god arbetsmiljö också är en jämställdhetsfråga.

Under seminariet kommer Karin bland annat att prata om:

  • Ojämställda arbetsvillkor försvårar arbetsmiljöarbete. God arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga
  • Starka könsnormer försvårar arbetsmiljöarbete i könssegregerade arbetsmiljöer
  • Bristande strukturer för systematiska gemensamma lärprocesser innebär en begränsning som försvårar arbetsmiljöarbetet
Karin Sjöberg Forssberg är en av deltagarna i panelsamtalet om politikers ansvar för arbetsmiljö för yrken inom välfärden.
format_quote

Grunden till ojämställdhet på arbetsplatser med samma arbetsgivare är att det finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller makt och kontroll, resursfördelning, delaktighet i beslut och möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.

– De som ansvarar för arbetsmiljöfrågor, politiker och ledning, behöver ha kunskap om vilka betydelser kön/genus kan ha på arbetsplatser – betydelser som påverkar organisatoriska villkor för systematiskt arbetsmiljöarbete och därigenom arbetsmiljön, säger Karin Sjöberg Forssberg.

Förutom Karin medverkar även:
Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal
Peter Burman, regionchef, Arbetsmiljöverket
Anders Rubin, kommunalråd med ansvar äldreomsorg och strategisk personalpolitik, Malmö stad (S)
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun (M) och ledamot SKR:s förhandlingsdelegation

Vår ansvariga minister Paulina Brandberg medverkar

Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) kommer till Forum Jämställdhet i Malmö. Paulina Brandberg är även den minister som har ansvar över vår myndighet.

Spännande program

Årets 42 programpunkter erbjuder fördjupad kunskap, skarpa analyser, praktiska verktyg och inspiration i form av seminarier, brandtal och metodverkstäder. I programmet varvas över 100 talare med politiker från höger och vänster med internationella experter, framstående forskare och erfarna praktiker.

Läs mer om Forum Jämställdhet