Vi undersöker hur chefers arbetsmiljö påverkades under coronapandemin

Som en del i regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön genomför vi en enkät- och intervjustudie.

Chefer är en av flera yrkeskategorier som undersöks inom ramen för regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön. Chefer arbetar med människor, dels genom att stötta och leda personer i sitt arbete, men arbetsgivaransvaret innebär också att säkerställa att personalen mår bra och kan prestera på jobbet. Under coronapandemin arbetade många på distans från hemmet, både operativ personal och chefer själva.

Enkät- och intervjustudie påbörjad

Vi genomför en enkät- och intervjustudie i syfte att undersöka hur arbetsmiljön för chefer påverkades under coronapandemin på kort och lång sikt. Studien kommer att bygga på cirka 1000 enkätsvar och 50 intervjuer med chefer på olika nivåer och ifrån olika organisationer. Myndigheten har anlitat Daniel Lundqvist, universitetslektor, Cathrine Reineholm, universitetslektor och Andreas Wallo, biträdande professor alla verksamma vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpingsuniversitet för analys och författande av enkät- och intervjustudien.

Robert Ljung är processledande analytiker i delprojektet Chefers arbetsmiljö under coronapandemin.
format_quote

Studien är designad på ett sådant vis att vi kommer kunna identifiera skillnader i arbetsmiljön innan, under och efter Coronapandemin. Det angreppsättet kommer att ge oss möjlighet att bedöma coronapandemins konsekvenser för chefer och ledare på både kort och lång sikt.

Analysering av data pågår – rapport publiceras i mars 2023

Under sommaren genomfördes datainsamlingen och analysen av datan är nu påbörjad. Resultaten kommer att sammanfattas och levereras i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 mars 2023 för att därefter kommuniceras till berörda aktörer under våren 2023.

Om regeringsuppdraget – Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

Chefers arbetsmiljö under pandemin är en av flera yrkeskategorier som undersöks inom ramen för regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön.  

Till sidan om regeringsuppdraget

Till sidan om projektet Chefers arbetsmiljö under coronapandemin