59 träffar(sida 1 av 6)
Bild på två personer i industrimiljö.

Utbilda dig till arbetsmiljöstrateg – nytt magisterprogram

I höst är det möjligt att söka ett magisterprogram inom arbetsmiljö – Arbetsmiljöstrateg 60 högskolepoäng, på Mittuniversitetet. Utbildningen sker på distans och halvfart, med start vårterminen 2022. Anmälan är öppen mellan 15 september – 15 oktober.

Viktiga kunskapsluckor att fylla om hbtq-personers arbetsmiljö

Hur ser en inkluderade arbetsplats ut för hbtq-personer? Den 23 juni delredovisar vi ett projekt där vi samlar vi in och sammanställer kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation.

Treårsjubileum – lång resa på kort tid

Idag 1 juni firar vi tre år som myndighet. På kort tid har vi gjort en lång resa med bland annat 31 publikationer – i en blandning av kunskapssammanställningar, återrapporteringar till regeringen, rapporter, riktlinjer, vägledningar och verktyg.

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

Mycket i det traditionella arbetsmiljöarbetet har fokuserat på risker och problem, men arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador utan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har vi sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.