92 träffar(sida 1 av 5)

Nyhetsbrev 30 januari

Läs om nya uppdrag där vi sammanställer kunskap om polisens arbetsmiljö samt ett projekt om hot och våld i arbetslivet. Vi tipsar även om en spännande tjänst att hos Nordiska ministerrådet.

Vi mäter kunskap om vad som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv

Behovet av kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv är stort. Det är viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar vår arbetsmiljö. I rapporten ”Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet i det svenska näringslivet” beskriver vi frisk och god arbetsmiljö i det svenska näringslivet enligt arbetsmiljölagen.

Nyhetsbrev 21 december

Redan en klassiker, Strul, strul, hybridmöte-strul! Skapa julstämning med hjälp av arbetsmiljökunskap. Lyssna, sjung och läs mer om hur vi bidrar till att skapa friska arbetsplatser.

Identifierade kunskapsluckor 2022

Genom de kunskapssammanställningar som produceras av myndigheten får vi vetskap om områden där det saknas forskning. Att identifiera kunskapsluckorna är viktigt eftersom de kan fungera som inspiration för framtida forskning. Här är en sammanställning av de kunskapsluckor som har identifierats i våra avslutade kunskapssammanställningar under 2022.

  • Webbinarium

Utveckling av inkluderande arbetsplatser

Den 23 november sände vi ett webbinarium med fokus på utveckling av inkluderande arbetsplatser. Webbinariet tar avstamp i regeringsuppdraget ”Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö”.

  • Internationellt

Resultatet av Friska arbetsplatser belastar rätt presenterades i Bilbao

Under åren 2020–2022 har EU-Osha kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt pågått. Ledande experter, beslutsfattare samt representanter för arbetsmarknadens parter samlades i Bilbao 14 och 15 november för att under en konferens sammanfatta kampanjens resultat. Från myndigheten deltog Nader Ahmadi, generaldirektör och Therese Florentin, internationell samordnare.

  • Om oss

Det här är insynsrådet

Fredag 21 oktober hade insynsrådet sammanträde i myndighetens lokaler. Vi passade på att ställa några frågor till Maria Schönefeld, medlem i rådet. Hon arbetar som vd för Prevent och har suttit i insynsrådet sedan starten 2018.

  • Statusuppdatering

Vi startar om arbetet med en av våra utvärderingar

I slutet av juni 2021 startade vi ett projekt för att följa upp och utvärdera effekter av införande av sanktionsavgifter istället för böter i samband med arbetsmiljö- och arbetstidsregler.