Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

219 träffar(sida 2 av 11)

Tyck till om riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna om psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska uppdateras under 2023. Därför gör vi en förstudie där vi bland annat frågar medarbetare inom företagshälsan om sina erfarenheter och synpunkter om de befintliga riktlinjerna. Resultatet ska fungera som underlag i arbetet med att ta fram uppdaterade riktlinjer.

  • Om oss

Skyddsombuden är bra!

Den 26 oktober är det "Skyddsombuden dag" och då uppmärksammar vi skyddsombud runt om i landet som arbetar för att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö. Liv Nilsson arbetar som processledande analytiker på myndigheten och är dessutom vårt skyddsombud.

Nyhetsbrev 20 oktober

Läs om en ny evidensbaserad guide för säkra personförflyttningar, webbinarium den 23 november och lanseringen av ett utbildningsmaterial för elever i åldern 13-16 år.

  • Om oss

Det här är insynsrådet

Fredag 21 oktober hade insynsrådet sammanträde i myndighetens lokaler. Vi passade på att ställa några frågor till Maria Schönefeld, medlem i rådet. Hon arbetar som vd för Prevent och har suttit i insynsrådet sedan starten 2018.

  • Nytt projekt

Statsbidrag ska främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vården och äldreomsorgen. Kommuner och regioner ges genom statsbidrag möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonal. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att följa upp användningen av statsbidraget.

  • Statusuppdatering

Coronapandemins effekter på arbetsmiljön i Sverige och jämförbara länder

Vi jämför hur arbetsmiljön påverkades under coronapandemin i utvalda länder med likartad lagstiftning och infrastruktur som i Sverige. I arbetet har vi bland annat gjort intervjuer med representanter från myndigheter och arbetsmarknadens parter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Tyskland.

Nyhetsbrev 31 augusti

Läs om Coronapandemins kort- och långsiktiga konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige, Arbetsmiljön i grundskolan under coronapandemin och webbinarium om säkra personförflyttningar.