Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

219 träffar(sida 1 av 11)
Hälso- och sjukvård
  • Statusuppdatering

Rapport från intervjuer med organisationer som har inblick i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Hösten 2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Som en del av detta uppdrag presenterar vi nu en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

Nyhetsbrev 28 februari

Läs om lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa samt vår medverkan på Forum Jämställdhet. Vi tipsar även om spännande tjänster att söka hos oss!

Konferens om EU:s gemensamma arbete mot rasism

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd, vilket bland annat innebär att ansvara för planering och genomförande av hundratals möten, seminarier och konferenser med medlemsstaterna. Inom ramen för ordförandeskapet arrangerades den 16–17 februari en konferens om EU:s arbete mot rasism.

Hur jag är som ledare? Jag är en glad skit.

Pia Sundhage är en av svensk damfotbolls allra största genom tiderna, med medaljer i SM, EM, VM och OS som tränare och förbundskapten. Hon har med andra ord stor erfarenhet av ledarskap och från sin nuvarande arbetsplats i Brasilien delar hon med sig av sina tankar om att vara en ledargestalt.

Känslan av maktlöshet leder till psykisk ohälsa bland lantbrukare

Arbetsbelastning, ekonomi, klimatförändringar och ensamhet är några av de arbetsmiljörisker som identifierats i lantbrukares psykosociala arbetsmiljö. Den psykiska ohälsan är generellt högre bland lantbrukare än i andra yrkesgrupper. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en kunskapssammanställning i syfte att bidra till ökad kunskap om lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa.

Nyhetsbrev 30 januari

Läs om nya uppdrag där vi sammanställer kunskap om polisens arbetsmiljö samt ett projekt om hot och våld i arbetslivet. Vi tipsar även om en spännande tjänst att hos Nordiska ministerrådet.

  • Om oss

Robert är en av tio processledande anlytiker

Det här är Robert Ljung, han är en av tio processledande analytiker på myndigheten. På bilden står han utanför kontoret i Gävle där han befinner sig de flesta dagarna i veckan. Hur kan en dag se ut för Robert och vad gör egentligen en processledande analytiker? Det ska vi få svar på!

  • Om oss

Vi ses på Forum jämställdhet

Till Forum Jämställdhet kommer ministrar, internationella talare, experter och praktiker för att dela med sig av kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. I år medverkar även vi med en monter och i ett panelsamtal.

  • Om oss

Vårt kvalitetsarbete

Alla projekt som Myndigheten för arbetsmiljökunskap håller i bedöms av interna och externa granskare för att säkra att de håller en god vetenskaplig nivå. Vi har också ett kvalitetsråd som säkrar att vårt arbete håller den höga kvalitet vi strävar efter.

Identifierade kunskapsluckor 2022

Genom de kunskapssammanställningar som produceras av myndigheten får vi vetskap om områden där det saknas forskning. Att identifiera kunskapsluckorna är viktigt eftersom de kan fungera som inspiration för framtida forskning. Här är en sammanställning av de kunskapsluckor som har identifierats i våra avslutade kunskapssammanställningar under 2022.

  • Internationellt

Resultatet av Friska arbetsplatser belastar rätt presenterades i Bilbao

Under åren 2020–2022 har EU-Osha kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt pågått. Ledande experter, beslutsfattare samt representanter för arbetsmarknadens parter samlades i Bilbao 14 och 15 november för att under en konferens sammanfatta kampanjens resultat. Från myndigheten deltog Nader Ahmadi, generaldirektör och Therese Florentin, internationell samordnare.