Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

147 träffar(sida 1 av 15)

Forskning om säkra personförflyttningar blir ny vägledning till stöd för arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg

Av de risksituationer som kan uppstå för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och som kan leda till arbetsskador, är personförflyttningar en av de vanligaste. Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland har under ett flertal år bedrivit forskning om arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har forskningen haft ett särskilt fokus på personförflyttningar. Nu får forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, i uppdrag att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar.

Användbara riktlinjer för dig som arbetar inom företagshälsovård

Tillsammans med både forskare och praktiker har vi hittills tagit fram sju riktlinjer som spänner över olika kunskapsområden inom företagshälsovård. Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett underlag och stöd för företagshälsorna att arbeta med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Förutom företagshälsovård kan även andra aktörer inom liknande verksamhet ha nytta av riktlinjerna, bland annat personer som arbetar inom HR, chefer, skyddsombud eller andra professioner som arbetar med arbetsmiljöutveckling.

Nyhetsbrev 29 september

Läs om vårt arbete med att stimulera utbildning till arbetsmiljöingenjörer, webbinarium den 29 oktober och hur vi bidrar med kunskap om hur pandemier påverkar arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.