Vår åtgärdsplan för en god arbetsmiljö för framtiden

Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv.

Den 11 februari 2021 presenterade regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I strategin förtydligades politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått en betydande roll i strategin och som ett första steg i arbetet lämnade vi den 31 augusti 2021 vår första åtgärdsplan till regeringen.

– Den nya strategin ligger linje med myndighetens uppdrag och många av de prioriterade områdena var sådana som vi uppmärksammat och redan arbetar med. Vi har nu samlat våra befintliga initiativ och de planer vi har för framtiden i den åtgärdsplan som vi lämnade till regeringen igår. I arbetet med åtgärdsplanen har samverkan med både Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter och våra övriga samverkansfora varit givande. Vi ser denna åtgärdsplan som ett startskott för ett mycket viktigt och relevant arbete för att möta regeringens ambitiösa arbetsmiljöstrategi, säger Jenny Riddarström verksamhetsstrateg på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Åtgärdsplanen ska framöver redovisas till regeringen årligen i form av en lägesbeskrivning av pågående arbete, en presentation av resultatet av vidtagna åtgärder och vid behov en uppdatering av åtgärdsplanen.

Ladda ned åtgärdsplanen som vi lämnade till regeringen.

Mer om arbetsmiljöstrategin

Läs mer om arbetsmiljöstrategin för 2021-2025 på regeringens webbplats