Nu har du chansen att bidra till EU:s kommande arbetsmiljöstrategi och utvärdera den gamla

Pandemin har tydliggjort vikten av att ha en bra och säker arbetsmiljö och snart kommer EU:s nästa strategiska ramverk. Nu undrar kommissionen hur det har fungerat 2014-2020 och vad är viktigt att ha med i den kommande arbetsmiljöstrategin som gäller 2021-2027.

Alla är välkomna att lämna sina synpunkter och inspel via länken nedan, men kommissionen ser gärna att nedanstående organisationer tar sig tid att ge sitt betänkande:

  • nationella eller regionala offentliga myndigheter som är verksamma inom arbetsmiljöområdet
  • arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer
  • arbetare och arbetarorganisationer
  • andra EU-institutioner eller organ
  • organisationer och medborgare med intresse eller expertis inom området arbetsmiljö

Syftet med initiativet är att utvärdera kvaliteten och genomförandet av den nuvarande strategiska ramen (2014-2020), men även få synpunkter inför den framtida (2021-2027).

Till formuläret: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation

Du har till och med den 1 mars att ge feedback om EU: s framtida arbetsmiljöstrategiska ramverk för 2021-2027.