Internationellt arbete

Här kan du läsa om vårt internationella arbete.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har till uppgift att följa upp och främja kunskapsbyggnaden om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt. I vårt arbete samarbetar vi med olika nätverk som exempelvis EU-Osha och PEROSH. Via nätverken hämtar vi in kunskap från andra länder som vi kan sprida i Sverige, men vi har också möjlighet att sprida den kunskap som finns i Sverige internationellt, kunskap vi själva eller andra har sammanställt.

Vi arbetar för att utvidga vårt nätverk internationellt. För att öka möjligheterna att nå internationella kontakter har myndigheten beslutat att översätta mer av det vi producerar till engelska. Vi tar också emot internationella besök för att etablera kontakt i andra länder.

Målet med det internationella arbetet är att nå ut till alla dem som kan ha nytta av den kunskap vi tar fram. Detta är i enlighet med vår instruktion. Vi ska vara en myndighet som det är naturligt att vända sig till med i frågor kring arbetsmiljökunskap, även i ett internationellt sammanhang.