play_circle_outline

Resultaten av Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner

Den 27 oktober sände vi webbinariet Resultaten av Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner som är en del av EU-Osha:s kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv.

Det här webbinariet presenterar resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner på temat distansarbete, exempel på inspektörernas intryck av inspeltionerna samt samtal med parterna kring temat.

EU-Osha:s kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv syftar till att få ut information om arbetsmiljöfrågor i medlemsstaterna genom olika aktiviteter. Kampanjerna löper över tre år och i oktober 2023 inleddes kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Läs mer om kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv 2023–2025.